Cedro branco

Inna nazwa drewna Cedrorana.

Drewno umiarkowanie twarde, o umiarkowanej odporność na warunki atmosferyczne, zgniliznę i próchnice

Drewno jest używana jako surowiec na: drzwi, okiennice, meble i jako drewno konstrukcyjne (krokwie, belki)

WŁAŚCIWOŚCI


Ciężar właściwy przy wilgotności 12 % - 520 kg/m3

Ciężar podstawowy - 440 kg/m3

Kurczliwość: w kierunku promieniowym – 4,80% ; w kierunku stycznym – 7,90%

Twardość: 77,8 MPA przy wilgotności 12%

SUSZENIE


AD (air dry) – Suszenie na powietrzu wymaga dobrego ułożenia w stosy i powinno odbywać się w pomieszczeniu, pojawiają się drobne pęknięcia powierzchniowe

KD (kiln dry) – Suszenie w suszarni wymaga uwagi i powinno być dobrze kontrolowane.

Więcej informacji na temat procesu suszenia na stronie:

http://www.remade.com.br/madeiras-exoticas/362/madeiras-brasileiras-e-exoticas/cedrorana

KOLOR


Beżowo – różowy

Więcej informacji:

http://www.remade.com.br/madeiras-exoticas/362/madeiras-brasileiras-e-exoticas/cedrorana

http://www.ipt.br/informacoes_madeiras/30-cedro_branco.htm