Cedro rosaDrewno lekkie, łatwe w obróbce.

Drewno jest używana jako surowiec do produkcji wysokiej jakości mebli, jako lekkie drewno konstrukcyjne (produkcja okien, drzwi, boazerii), do produkcji instrumentów oraz w szkutnictwie

WŁAŚCIWOŚCI


Ciężar właściwy przy wilgotności 15 % - 530 kg/m3

Ciężar podstawowy - 440 kg/m3

Kurczliwość: w kierunku promieniowym – 4,00% ; w kierunku stycznym – 6,20%

Twardość: 81,2 MPA przy wilgotności 15%

SUSZENIE


AD (air dry) – Szybkie suszenie na powietrzu (wykazuje umiarkowane wypaczenia z niewielką tendencją do pęknięć powierzchniowych)

KD (kiln dry) – Łatwe suszenie w suszarniach – nie wykazuje wad

KOLOR


Różowo – beżowy

Więcej informacji:

http://www.remade.com.br/madeiras-exoticas/142/madeiras-brasileiras-e-exoticas/cedro-rosa

http://www.ipt.br/informacoes_madeiras/29-cedro_rosa.htm