CumaruDrewno bardzo twarde, odporne na warunki atmosferyczne, zgniliznę i próchnice.

Drewno jest używana jako surowiec do produkcji deski podłogowej, deski tarasowej, wysokiej jakości mebli oraz i jako drewno konstrukcyjne

WŁAŚCIWOŚCI


Ciężar właściwy przy wilgotności 15 % - 1090 kg/m3

Ciężar podstawowy - 908 kg/m3

Kurczliwość: w kierunku promieniowym – 5,30% ; w kierunku stycznym – 8,20%

Twardość: 178,3 MPA przy wilgotności 15%

SUSZENIE


AD (air dry) - Łatwe w suszeniu powietrznym (wykazuje umiarkowane wypaczenia z niewielką tendencją do pęknięć powierzchniowych).

KD (kiln dry) - Powolne suszenie w suszarniach ale praktycznie bez wad.

Więcej informacji na temat procesu suszenia na stronie:

http://www.remade.com.br/madeiras-exoticas/145/madeiras-brasileiras-e-exoticas/cumaru

KOLOR


Jasno -brązowy z żółtymi smugami

Więcej informacji:

http://www.remade.com.br/madeiras-exoticas/145/madeiras-brasileiras-e-exoticas/cumaru

http://www.ipt.br/informacoes_madeiras/10-cumaru.htm