CupiubaDrewno umiarkowanie twarde, łatwe w obróbce, bardzo odporne na zgniliznę i próchnice.

Drewno jest używana jako surowiec do produkcji deski podłogowej, mebli, drzwi oraz jako drewno konstrukcyjne.

WŁAŚCIWOŚCI


Ciężar właściwy przy wilgotności 15 % - 870 kg/m3

Ciężar podstawowy - 710 kg/m3

Kurczliwość: w kierunku promieniowym – 4,80% ; w kierunku stycznym – 9,10%

Twardość: 67,2 MPA przy wilgotności 15%

SUSZENIE


AD (air dry) - Suszenie powietrzne powolne bez wad takich jak wypaczenia lub pęknięcia.

KD (kiln dry) - Powolne suszenie w suszarniach ale praktycznie bez wad

Więcej informacji na temat procesu suszenia na stronie:

http://www.remade.com.br/madeiras-exoticas/159/madeiras-brasileiras-e-exoticas/cupiuba

KOLOR


Czerwono – brązowy

Więcej informacji:

http://www.remade.com.br/madeiras-exoticas/159/madeiras-brasileiras-e-exoticas/cupiuba

http://www.ipt.br/informacoes_madeiras/11-cupiuba.htm