ItaubaDrewno bardzo ciężkie i twarde, o dużej wytrzymałości mechanicznej i niskiej kurczliwości. Wysoka naturalna odporność na warunki atmosferyczne, zgniliznę i próchnice.

Drewno jest używana jako surowiec na: Deskę podłogową, deskę tarasową, drzwi, produkcji mebli i jako drewno konstrukcyjne (krokwie, belki)

WŁAŚCIWOŚCI


Ciężar właściwy przy wilgotności 15 % - 960 kg/m3

Ciężar podstawowy - 780 kg/m3

Kurczliwość: w kierunku promieniowym – 2,30% ; w kierunku stycznym – 6,70%

Twardość: 126,5 MPA przy wilgotności 15%

SUSZENIE


AD (air dry) – Suszenie na powietrzu jest wolne ale nie wykazuje wad.

KD (kiln dry) – Suszenie w suszarniach jest powolne i wykazuje drobne pęknięcia i wypaczenia.

KOLOR


Zółto – oliwkowy, z upływem czasu brązowieje

Więcej informacji:

http://www.remade.com.br/madeiras-exoticas/183/madeiras-brasileiras-e-exoticas/itauba

http://www.ipt.br/informacoes_madeiras/39-itauba.htm