JatobaDrewno bardzo twarde, wysoka odporność na warunki atmosferyczne, zgniliznę i próchnice.

Drewno jest używana jako surowiec na: Deskę podłogową, schody, okna, drzwi, wysokiej jakości meble i jako drewno konstrukcyjne (krokwie, belki).

WŁAŚCIWOŚCI


Ciężar właściwy przy wilgotności 15 % - 960 kg/m3

Ciężar podstawowy - 800 kg/m3

Kurczliwość: w kierunku promieniowym – 3,10% ; w kierunku stycznym – 7,20%

Twardość: 151,8 MPA przy wilgotności 15%

SUSZENIE


AD (air dry) – Suszenie na powietrzu powinno odbywać się w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych z dobrą wentylacją, aby uniknąć pękania promieniowego.

KD (kiln dry) – W przypadku szybkiego suszenia obserwuje się pęknięcia i wypaczenia

Więcej informacji na temat procesu suszenia na stronie:

http://www.remade.com.br/madeiras-exoticas/189/madeiras-brasileiras-e-exoticas/jatoba

KOLOR


Czerwono – brązowy

Więcej informacji:

http://www.remade.com.br/madeiras-exoticas/189/madeiras-brasileiras-e-exoticas/jatoba

http://www.ipt.br/informacoes_madeiras/14-jatoba.htm